Algen: hebben ze de toekomst?

Algen zijn misschien wel het voedsel van de toekomst. Algen kunnen namelijk grote hoeveelheden eiwitten, koolhydraten en vetten produceren die gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van levensmiddelen of diervoeders.

Daarnaast kunnen algen mogelijk dienen als grondstof voor de productie van allerlei chemicaliën en mogelijk zelfs energie. Een economie waarin bedrijven biomassa omzetten in brandstof, chemicaliën, materialen en energie is een toekomstscenario dat we biobased economy noemen.

Ook kunnen algen gebruikt worden voor de terugwinning van nutriënten zoals stikstof en fosfor uit ons afvalwater. De geproduceerde algenbiomassa kan dan weer gebruikt worden als een natuurlijke bodemverbeteraar en bemester in de landbouw. Op deze manier kunnen we natuurlijke kringlopen verder sluiten.

Voordat we leven van algenvoedsel in een biobased economy moet er nog veel onderzoek gedaan worden naar de productie en de verwerking van algenbiomassa. Wageningen University & Research heeft in 2010 het AlgaePARC geopend om kennis en technologie te ontwikkelen die nodig is om op grootschalige wijze en rendabel microalgen te telen als grondstof voor voedsel, veevoer, brandstof en chemicaliën.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan