Project

Allergenen in de groene leefomgeving

In dit AIO onderzoek zal aandacht geschonken worden aan het vóórkomen en de effecten van allergenen in de groene leefomgeving. Er zal een inventarisatie van populaties en verspreiding van diverse soorten Fagales gemaakt worden.

Speciale aandacht hierbij is gericht op onderzoek naar de specifieke allergeniciteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moleculaire analysen gebaseerd op genomics en proteomics. Er zal gerichte selectie van hypoallergene cultivars plaatsvinden. Bovendien zal aandacht geschonken worden aan de aard en de omvang van de gevolgen van de allergenen in het groen. Er zal een methodiek ontwikkeld worden om deze effecten te kunnen bepalen. Het onderzoek zal leiden tot adviezen voor groenbeheer.