Alumniverhaal

Alumna Annemieke Winterink - MSc Forest and Nature Conservation

Annemieke Winterink heeft de masteropleiding Forest and Nature Conservation aan Wageningen University gevolgd. Na afstuderen is ze aan het werk gegaan bij stichting Probos waar ze Adviseur Bosbeheer & Houtketen is.

We houden ons bezig met alle aspecten van het bos; van biodiversiteit, cultuurhistorie, houtoogst en bosbeheer tot biomassa en het aanleveren van cijfers over bos en (duurzaam) hout gebruik in Nederland.

Studie

“Tijdens mijn studie heb ik de basiskennis opgedaan die ik zeker nodig heb voor mijn baan. De echte inhoudelijke kennis leer je pas tijdens het werken  maar op de universiteit leer je een bepaalde manier van denken die je tijdens je werk kan toepassen. Ik heb tijdens mijn afstudeeropdracht gekeken naar de wijze waarop muizen hun voedsel verstoppen voor de winter. Hierbij was de vraag of er meer energie gestopt werd in voedsel met een hogere calorischewaarde . Daarnaast keek ik of er een verband was in de afstand tussen de verstopte eikels door muizen en de kans dat wilde zwijnen deze eikels tijdens hun speurtochten zouden vinden.  Mijn afstudeervak heeft qua onderwerp niks te maken met het werk dat ik nu doe, maar de basis kennis over het opzetten van onderzoek en analyseren van data is wel heel belangrijk.”  

Baan

“Stichting Probos is een kennis en innovatie centrum op bosgebied. Dat houdt in dat wij altijd bezig zijn met nieuwe dingen. We zijn een projectorganisatie en moeten per project de financiering rond weten te krijgen. Een project is eigenlijk nooit hetzelfde waardoor je je steeds blijft ontwikkelen op een breed spectrum van onderwerpen. We houden ons bezig met alle aspecten van het bos; van biodiversiteit, cultuurhistorie, houtoogst en bosbeheer tot biomassa en het aanleveren van cijfers over bos en (duurzaam) hout gebruik in Nederland. Hierbij werken wij op het snijvlak tussen beleid en praktijk en op het snijvlak tussen onderzoek en praktijk.

Binnen Probos houd ik mij voornamelijk bezig met projecten gerelateerd aan de houtketen. Ik werk voor een groot deel aan projecten om het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout te stimuleren en aan projecten op het gebied van bos- en houtstatistieken Mijn werkdag ziet er nooit hetzelfde uit. Het ene moment sta ik uit te leggen hoe certificering van hout werkt en waarom het goed is gecertificeerd hout toe te passen, het andere moment ben ik cijfers over het houtgebruik in Nederland aan het analyseren. Doordat wij voor het grootste deel zelf nieuwe data vervaardigen , voeren we niet alleen werkzaamheden uit maar ontwikkelen we ook de juiste methode om de hoofdvraag uit het project te kunnen beantwoorden. Dit houdt mijn werk spannend en uitdagend.”