Project

AMAZALERT - Raising the alert about critical feedbacks between climate and long-term land use change in the Amazon

Wetenschappers van 14 vooraanstaande Europese en Zuid-Amerikaanse onderzoeksinstellingen hebben een nieuw, ambitieus onderzoeksprogramma gestart, onder de naam 'AMAZALERT', naar de toestand van het Amazonegebied in de komende decennia.

amazalert.jpg

Ontbossing is niet de enige bedreiging voor de Amazone. Computermodellen suggereren dat deze tropische bossen ook door klimaatverandering zelf met afsterven bedreigd worden. Omgekeerd spelen de bossen ook een belangrijke rol in het reguleren van het klimaat, regenval en Zuid-Amerikaanse watervoorziening. Worden de Amazonebossen, hun wateren, klimaat en maatschappij de komende decennia werkelijk bedreigd met afsterven als gevolg van klimaatverandering en ontbossing?

Doel

Eerdere studies suggereren dat de bossen bij doorgaande klimaatverandering en ontbossing zouden kunnen degraderen tot een soort verarmde savanne. Het doel van AMAZALERT is om na te gaan hoe waarschijnlijk deze voorspelling is, en na te gaan waar en wanneer in de regio dit zou kunnen plaatsvinden.

Het team, geleid door Dr. Bart Kruijt van Wageningen UR (University & Research centre) en Dr. Carlos Nobre van het Braziliaanse Nationale Ruimte-onderzoeksinstituut (INPE) zal ook een systeem ontwerpen om dergelijke grootschalige verarming van de Amazone-ecosystemen vroegtijdig te onderkennen, en zo mogelijk te voorkomen (een 'Early Warning System'). Daarom zal AMAZALERT ook de impact en effectiviteit van (nationale en internationale) beleidsmaatregelen evalueren die als doel hebben de Amazone te beschermen.