Project

AMIGA - Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants (GMPs) on Agro-ecosystems

In EU-project AMIGA worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld voor de beoordeling van mogelijke mileu- en economische effecten van genetisch gemodificeerde gewassenteelt in de EU, hetgeen zal leiden tot verbeterde statistische analyse-methoden en software tools.

amiga.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website AMIGA.