Project

Aminozuren: Groene bouwstenen voor plastics

Plastic, kunststof en andere chemische producten worden gemaakt uit aardolie. De voorraad hiervan raakt echter op, prijzen worden steeds hoger en de verwerking van aardolie tot chemische producten is slecht voor het milieu.

De Leerstoelgroepen Valorisatie van plantaardige productieketens en Organische chemie van Wageningen UR onderzoeken de mogelijkheden van biomassa als alternatieve grondstof voor de chemische industrie.

Er is grote aandacht voor het gebruik van plantaardige grondstoffen (bijvoorbeeld maïs) om producten als bio-ethanol en biodiesel te maken. Bij de productie hiervan blijven eiwitten achter. Deze worden momenteel als veevoer gebruikt, maar er kan meer mee worden gedaan. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen als grondstof voor plastics. Daar doen onderzoekers van Wageningen UR momenteel onderzoek naar.

Groene bouwsteen

Op dit moment worden plastics gemaakt uit aardolie. Aardolie bestaat uit koolwaterstoffen. Om aardolie geschikt te maken als bouwsteen voor plastics, moeten zuurstof- en stikstofatomen worden ingebouwd. Dit proces kost veel energie, is niet erg milieuvriendelijk en er worden agressieve stoffen bij gebruikt.

Anders is dat bij gebruikmaking van biomassa als grondstof voor plastics. De plantaardige eiwitten die overblijven na de productie van bio-ethanol zijn opgebouwd uit aminozuren. Deze bevatten van nature al zuurstof en stikstofatomen. Dat maakt ze bijzonder geschikt als bouwsteen voor plastics. Wel moeten diverse processen worden doorlopen om deze aminozuren daadwerkelijk geschikt te maken als grondstof voor de productie van plastics.

Plastics uit biomassa

De eerste stap op weg naar de productie van plastics uit groene grondstoffen is succesvol gezet. Aminozuren bevatten relatief veel zuurstofatomen. De onderzoekers slaagden erin om het teveel aan zuurstof uit het aminozuur te halen in de vorm van CO2. Dat gebeurt met behulp van een enzym, in water bij kamertemperatuur. Dit proces is niet alleen heel goedkoop, ook kost het weinig energie en worden er geen agressieve chemicaliën of giftige oplosmiddelen bij gebruikt.

Voor de productie van plastics uit biomassa moeten nog twee stappen worden gezet. Binnen het project wordt hard gewerkt om ook deze omzettingen van aminozuren te laten slagen, zodat het in de toekomst mogelijk wordt om plastics uit milieuvriendelijk, hernieuwbaar en goedkoop plantafval te maken.