Project

AQUAREHAB

Het ontwikkelen van innovatieve saneringstechnologieën voor bodem, grond- en oppervlaktewater om verschillende belanrijke contaminanten (nitraten, pesticiden, gechloreerde verbingen, aromatische verbindingen, gemengde vervuilingen) in sterk aangetaste watersystemen aan te kunnen pakken.

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de website AQUAREHAB.