Project

ARRAINA - Advanced Research Initiatives for Nutrition & Aquaculture

Visvoeders zijn traditioneel gebaseerd op vismeel en visolie afkomstig van de visvangst, maar er is een toenemende druk op deze grondstof als gevolg van de stijgende vraag van verschillende gebruikers, waaronder de groeiende aquacultuursector en de humane gezondheidsmarkt (bijv. visolie voedingssupplementen). De duurzaamheid en concurrentiekracht van de aquacultuursector zal hierdoor afhankelijk worden van de vervanging door alternatieve ingrediënten zoals voeders op plantaardige basis. Het EU-project ARRAINA zal de langetermijneffecten meten van deze veranderingen in de voeding op de volledige levenscyclus van de vis waarover op dit momen weinig bekend is.

arraina.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website ARRAINA.