Project

AWARE - Animal WelfAre Research in an enlarged Europe

Het project AWARE is om de integratie en de impact van het Europese onderzoek naar welzijn van landbouwhuisdieren (Farm Animal Welfare, FAW) te bevorderen. Dit gebeurt door middel van de ontwikkeling van Europa-brede netwerken van wetenschappers, docenten en studenten, en door de oprichting van een netwerk van actoren die actief zijn in kennisoverdracht en implementatie van FAW.

Meer informatie is te vinden op de UK site en op de website http://www.aware-welfare.eu/aware.