Project

Verhoging kwaliteit gewascollectiebeheer door barcoding systemen

De logistiek van het zaadbeheer bij het Cenrum voor Genetische Bronnen (CGN) kan worden gestroomlijnd door het invoeren van barcoding. Hierdoor treden minder fouten op en wordt de efficiëntie verhoogd. Bovendien wordt het imago van het CGN als innovatieve genenbank versterkt.

Doelstelling

Doel van dit project is het invoeren van barcodes bij de genenbank voor eind 2014. De logistiek wordt aangepast en de gehele voorraad van 240.000 zaadzakjes wordt voorzien van nieuwe labels.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Afronden van technische aanpassingen in GENIS.
  • Testen van nieuwe software in een testomgeving.
  • Beschrijven procedures voor barcoding in handleidingen.
  • Selecteren en aanschaffen labelprinters, labelfolie en scanners.
  • Ontwikkelen procedures voor het (her-)labellen van het materiaal in de zaadopslag.
  • Internationale afstemming voor standaard barcodes van genenbankmateriaal.

Resultaten

  • De (her-) labellen van alle ca. 250000 zaadzakjes is afgerond. Tevens zijn de problemen die tijdens het labellen aan het licht waren gekomen opgelost: van onbekende en ontbrekende zakjes werd uitgezocht wat er aan de hand was, voor de onbekende zakjes werden in een aantal gevallen nieuwe labels gemaakt, etc.
  • De nieuwe label printer en de scanner zijn ge├»nstalleerd in de genenbank en in gebruik genomen. De programmatuur van de scanners is aan de nieuwe procedures aangepast. 
  • Er zijn grote vorderingen gemaakt met de technische aanpassingen in GENIS, het documentatie systeem van het CGN.
  • Er is een begin gemaakt met de documentatie (technisch zowel als gebruikers handleiding).