Software

Bedrijfswijzer Pluimvee

Met de Bedrijfswijzer Pluimvee (BWP) stelt u snel een saldoberekening en een bedrijfsbegroting op voor uw pluimveebedrijf.

Het programma gebruikt daar bedrijfseigen gegevens en normatieve kengetallen voor.

Bedrijfswijzer Pluimvee bevat de volgende modules: leghennen en vleeskuikens. Bedrijfswijzer Pluimvee berekent het effect van wijziging in de bedrijfsvoering op technische en economische resultaten.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met Johan de Boer.