Software

BedrijfsWijzer Varkens

Met de BedrijfsWijzer Varkens van Wageningen Livestock Research stelt u snel een saldoberekening en een bedrijfsbegroting op voor uw varkensbedrijf.

BedrijfsWijzer Varkens gebruikt bedrijfseigen gegevens en normatieve kengetallen. Het programma bevat de volgende modules: huisvesting, economie, voeding, SPF en arbeid. De BedrijsfWijze Varkens berekent het effect van wijziging in de bedrijfsvoering op technische en economische resultaten.

Contact BedrijfsWijzer Varkens

Neem voor meer informatie contact op met: