Project

BESAFE - Biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor ons toekomstige milieu

Het EU-project BESAFE wil de bescherming van biodiversiteit verbeteren en innoveren. Nadruk bij BESAFE ligt op de argumenten die door beleidsmakers worden gebruikt op meerdere bestuursniveaus en in verschillende ecologische, sociaal-economische, ruimtelijke en temporele contexten.

besafe.jpg

Activiteiten binnen BESAFE zijn:

  • Samenstellen van momenteel gebruikte argumenten in een kader op basis van hun effectiviteit.
  • Onderzoeken van de effectiviteit van alternatieve ecologische, economische en sociale argumenten.
  • Onderzoeken hoe beleid, maatregelen ter bescherming van biodiversiteit en de waardepercepties functioneren in verschillende situaties.
  • Onderzoeken hoe de bewustwording van ecosysteemdiensten is gerelateerd met de waardering die mensen hebben voor biodiversiteit.
  • Ontwikkelen van een database en toolkit om de toepassing van verschillende argumenten in diverse situaties te begeleiden.
  • Rechtstreeks in contact treden met de stakeholders via workshops, brochures, webgebaseerde applicaties, openbare bijeenkomsten en publicaties.

Meer informatie