Online

Biobased materialen voor toekomstbestendig textiel

Wist je dat 2/3 van de totale productie in de textielindustrie op fossiele brandstoffen is gebaseerd? En dat de CO2-uitstoot van de productie van synthetische kleding zes keer hoger is dan die van katoen? De keuze voor fossiele bronnen heeft grote ecologische en sociale gevolgen; maar ben je bekend met de beschikbare biobased textielalternatieven?

Organisator Wageningen Academy
Duur 6 weken

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: