Project

Biodiversiteit op de Brouwerij

Aandacht voor biodiversiteit maakt onderdeel uit van duurzaamheid. De Heineken brouwerij heeft nu veel groen (zo’n 35 ha) maar door het eenvormig karakter met weinig waarde voor natuur. Met het plan Biodiversiteit op de Brouwerij gaat dat veranderen.

Met veel vlinders, bijen, vogels en plantensoorten gaat het steeds slechter doordat de leefomgeving verandert. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de dieren en planten, ook voor de mens. Zo wordt 70% van ons voedsel door bijen bevrucht. Geen bijen meer is dus ook voor de mens een probleem.

Eldorado voor bijen en vlinders

De Heineken brouwerij heeft nu veel groen (zo’n 35 ha) maar door het eenvormig karakter met weinig waarde voor natuur. Met het plan Biodiversiteit op de Brouwerij gaat dat veranderen. Strakke gazons en saaie weilanden zullen veranderen in bloemrijk hooiland met braam- en meidoornstruwelen, een eldorado voor bijen en vlinders. De bosschages worden zo beheerd dat er meer zangvogels gaan broeden. De watergangen krijgen natuurvriendelijke oevers, zodat kikkers, vissen en libellen het er naar hun zin krijgen. Naar verwachting zal in de loop van de komende jaren het aantal en de diversiteit aan wilde bijen, dagvlinders, vogels, libellen en vissen flink toenemen. Bestuivers als bijen en vlinders zullen zelfs zo talrijk worden, dat de brouwerij als bron van natuur voor de omgeving gaat dienen. Dat wil zeggen een factor 50-100 meer bijen en vlinders dan nu het geval is. Medewerkers kunnen tijdens de lunch genieten van een natuurroute over het terrein, en actief bijdragen aan natuurbehoud door snoeiwerk en het tellen van de vogels en vlinders.  Ook zal er – bij voldoende interesse – gewerkt worden aan een Heineken community garden.