Project

BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIO-efFECTORS in European Crop Production

BIOFECTOR ontwikkelt alternatieve bemesting strategieën door gebruik te maken van verschillende bio-effectoren (BE-en): plantengroei bevorderende micro-organismen en natuurlijke extracten.

biofector.jpg

BE-en stimuleren wortelgroei, mineraliseren en maken schaars beschikbare voedingsstoffen oplosbaar, of beschermen planten tegen biotische en abiotische stressfactoren. Nieuwe BE-en zullen worden geïsoleerd, gekarakteriseerd en toegepast in strategische combinaties met alternatieve bemesting strategieën binnen organische en extensieve landbouwsystemen, voor toepassingen in hergebruik van meststoffen, en in precisie landbouw.

Toegepaste BE-en omvatten schimmel stammen van Trichoderma, Penicillium en Sebacinales en bacterie stammen van Bacillus en Pseudomonas met goed gekarakteriseerde eigenschappen zoals wortelgroeibevordering en het oplosbaar maken van voedingsstoffen. Natuurlijke extractieproducten van wieren, compost en plantextracten worden ook getest in verschillende combinaties. Mais, tarwe en tomaat zijn gekozen als modelgewassen. Laboratorium en Europees-brede veld experimenten staan garant voor optimalisatie van product adaptatie aan uiteenlopende geo-klimatologische omstandigheden

Levensvatbare alternatieven worden ontwikkeld voor conventionele praktijktoepassingen van minerale meststoffen, naar een milieuvriendelijke landbouwpraktijk gericht op een beperkter gebruik van landbouw chemicaliën.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de web BIOFECTOR website.