Product

BIOSIS: Bodembiologisch Informatie Systeem

Het BIOSIS-webplatform brengt voor het eerst de relaties tussen bodembiota en vier bodemfuncties in beeld, door de relatie te definiëren tussen een breed scala van bodembiota en de bodemprocessen die zij ondersteunen. Bodemprocessen kunnen van belang zijn voor één of meer bodemfuncties en de BIOSIS-website biedt de lezer een overzicht van de wijze waarop bodembiota, bodemprocessen en bodemfuncties met elkaar in verband staan.