Project

Biovak 2012 - kennisuitwisseling

Doel van het project BioVak 2012 is gericht bij te dragen aan het invullen van de biologische ondernemersdag van BioVak 2012.

Deze vakbeurs voor duurzame landbouw, natuur en voedselkwaliteit vindt eenmaal per jaar plaats. BioVak is vooral bedoeld om kennis uit te wisselen tussen ondernemers uit de land- en tuinbouw, horeca en detailhandel. Deze ondernemers halen hun kennis vooral uit directe contacten en mondelinge kennisoverdracht.

Het projectteam verwacht op de vakbeurs met diverse workshops en congressen zo'n 60% van alle biologische boeren en tuinders te bereiken. Ook ori├źnterende en ge├»nteresseerde gangbare ondernemers zijn doelgroep.

Aanpak en tijdspad

Voor BioVak 2012 inventariseert het projectteam eerst geschikte onderwerpen voor de beoogde workshops en congressen. Zij doet dit in overleg met de betrokken partners. Bij de workshops gaat het om onderwerpen die actueel en interessant zijn voor de verschillende deelsectoren van de biologische landbouw. De congresonderwerpen zijn sectoroverstijgend. Als de onderwerpen bekend zijn, verzorgt het projectteam de organisatie en concrete uitwerking van het programma. Daarnaast stelt zij een draaiboek en programmaboek op.

Bij een goede aanpak hoort ook het verzorgen van de publiciteit over alle onderwerpen. Hiervoor zet het projectteam onder meer vakbladen en internet in. Doel daarbij is zowel biologische als gangbare ondernemers te bereiken. Om de workshops en congressen voor BioVak 2012 nog beter op te zetten, gebruiken de projectmedewerkers ervaringen en verzamelde gegevens van BioVak 2011.

Resultaten

Gewenst resultaat is het succesvol organiseren van een workshopprogramma en van congressen. Gerekend wordt op 30 workshops met gemiddeld 30 deelnemers en op 150 deelnemers per congres. Deze kennisoverdracht en -uitwisseling maakt de biologische landbouw meer zichtbaar en komt ten goede aan biologische en gangbare boeren en tuinders.