Product

Brochure over methaan

Wat is methaan? Hoe lang leeft methaan in de atmosfeer? En wat is het beste beleid ten aanzien van methaan? Voor beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden heeft Wageningen Livestock Research kennis gebundeld in de brochure: “Tien vragen en antwoorden over methaan, een kort levend broeikasgas”.

Veel methaan komt uit de veehouderij. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde. Maar het is wel een gas dat snel weer wordt afgebroken. Hoe dat precies zit en wordt berekend leggen we uit in deze brochure.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Wat is methaan en waar ontstaat het?
  2. Wat is het verschil tussen biogeen en fossiel methaan?
  3. Wat is de totale hoeveelheid methaan in de atmosfeer?
  4. Hoe lang leeft methaan in de atmosfeer?
  5. Hoe verdwijnt methaan uit de atmosfeer?
  6. Houden kooldioxide en methaan evenveel warmte vast?
  7. Hoe wordt het totale broeikasgaseffect berekend?
  8. Hoe zien de verschillen tussen GWP100 en GWP* er nu uit voor de landbouw?
  9. Welke maat is nu beter om de opwarming van een gas te bepalen?
  10. Wat is het beste beleid ten aanzien van methaan?

Download de brochure