Project

CANTOGETHER - Crops and ANimals TOGETHER

Het ontwerpen, testen en evalueren van innovatieve gemengde landbouw- en territoriale systemen gebaseerd op het gelijktijdig gebruik van gewassen en dieren. CANTOGETHER zal de relevantie van systemen die gewassen en dieren combineren, aantonen om de duurzaamheid van bedrijven en regio's te verhogen.

cantogether.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website CANTOGETHER.