Project

Capturing and Exploring Benefits of Organic Amendments on Carbon Accumulation and Water Supply Capacity of Degraded Soils in Southern Uruguay

Dit project draagt bij aan de exploratie en kwantificering van de potentiële impact van verbeterde teeltsystemen op de duurzaamheid van de kleinschalige tuinbouwbedrijven in Uruguay, in het bijzonder in relatie tot het gehalte aan organische koolstof en SMS (Soil Moisture Supply capacity) dynamiek. De resultaten zullen de beperkte kennisbasis van het interne gebruik van hulpbronnen verbeteren.

Meer informatie is te vinden op de UK site.