Project

Cater with Care

Ondervoeding bij patiënten en ouderen is een serieus probleem: een op de tien thuiswonende ouderen is ondervoed. In zorginstellingen is gemiddeld 17% van de mensen ondervoed en in ziekenhuizen is dit zelfs 25% van de patiënten. Vaak wordt ondervoeding niet tijdig herkend en behandeld.

Samenwerking

In 2012 heeft de Alliantie Voeding Gelderse Vallei (samenwerking tussen Wageningen University en Ziekenhuis Gelderse Vallei) samen met partners het project ‘Cater with Care’ opgestart. Cater with Care ontwikkelt en test verrijkte voedingsmiddelen die passen in een gewoon eetpatroon om daarmee gezondheidswinst bij ouderen en patiënten te behalen.

Het consortium zet wetenschappelijke betrouwbare kennis om in optimale voeding. Vanuit eigen kennis en expertises zoeken de partners in Cater with Care mogelijke oplossingen voor ondervoeding. De bedrijven gaan onderzoek doen naar verbetering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe, smakelijke en hoogwaardige voedingsproducten. In verschillende studies zullen de effecten op inname, acceptatie, kwaliteit van leven en nutritionele status onderzocht worden.

Dit levert een gevarieerd aanbod op van smakelijke, effectieve producten en nieuwe diensten om de gezondheid van ouderen en patiënten te verbeteren, zowel thuis als in zorginstellingen en het ziekenhuis.
Ouderen en patiënten kunnen zo kiezen uit een gevarieerd aanbod van lekkere en verrijkte voeding wat ze willen en krijgen wat ze nodig hebben. De producten zullen afgestemd zijn op de (klinische) behoefte van de patiënt en passen in een gewoon voedingspatroon. Dit vraagt om andere producten en diensten dan die nu op de markt beschikbaar zijn.

Betere producten voor ouderen

Het aantal Nederlanders in de leeftijdsgroep 65+ neemt de komende decennia toe. De toenemende zorgvraag die daar het gevolg van is, zal steeds moelijker op te brengen zijn, zowel in financieel als in praktisch opzicht. Daaruit volgt de opdracht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. 'Voeding en ouderen' van Food & Biobased Research doet onderzoek dat leidt tot producten en maaltijdconcepten die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Daardoor wordt het fysiek én economisch mogelijk dat deze groeiende groep van consumenten langer zelfstandig kan functioneren.

Download de publicatie