Nieuws

Circular@WUR 2022, een terugblik

article_published_on_label
21 april 2022

Hoe ver zijn we met de noodzakelijke transitie naar een circulaire, biobased samenleving? En via welke routes kunnen we die transitie versnellen? Wetenschappers, ondernemers en bestuurders deelden hun inzichten over de weg naar een veilige en rechtvaardige samenleving die zich houdt aan de grenzen van onze planeet. Een terugblik op drie dagen Circular@WUR 2022 in april 2022.

De circulaire samenleving is allang niet meer een idee van een paar wetenschappers en activisten

Het besef dat we snel afscheid moeten nemen van de lineaire samenleving zoals we die kennen, is inmiddels op grote schaal ingedaald. “De circulaire samenleving is allang niet meer een idee van een paar wetenschappers en activisten”, onderstreept Arthur Mol, rector-magnificus van Wageningen University & Research (WUR), aan het begin van zijn openingswoord. De geschiedenis geeft ons hoop, benadrukt hij: “In historisch perspectief zijn lineaire systemen slechts een kleine hapering; de fossiele economie bestaat nog maar tweehonderd jaar.”

Grenzen aan lineaire groei

Mol wijst erop dat de Brits-Amerikaanse econoom Kenneth Boulding al in 1966 waarschuwde dat er grenzen zijn aan exponentiële lineaire groei. Sindsdien schort het niet aan goede voornemens. Zo stond het Nationaal Milieubeleidsplan van de Nederlandse overheid al in 1989 bol van de ideeën voor meer circulariteit. Toch is het nog niet gelukt de barrières te overwinnen. “Er is te lang gekeken naar materiaalstromen en technische oplossingen alleen”, verklaart Mol.

Inmiddels moet de wereld vaart maken met de transitie naar een circulaire samenleving. Als aftrap voor het congres somt Mol een aantal vragen op die daarbij spelen: “Hoe ontwerpen we circulaire systemen? Langs welke routes kunnen we de transitie maken? Met welke neveneffecten moeten we rekening houden, zoals een andere leefstijl? Maar ook: in welke situaties blijft ‘lineair’ in de toekomst de voorkeur behouden? Hoe dan ook: tijd doet ertoe: we kunnen geen tweehonderd jaar meer wachten.”

Vier pijlers: biosfeer, samenleving, economie en partnerships

Pioniers bijeenbrengen en samen routes bedenken om de transitie naar een circulaire, biobased en klimaatslimme samenleving te versnellen. Volgens Saskia Visser, host van Circular@WUR, is dat het belangrijkste doel van de driedaagse conferentie in Wageningen. Co-host Saskia Keesstra voegt eraan toe dat het programma op vier pijlers rust: biosfeer, samenleving, economie en de partnerships zijn de elementen die de transitie vorm geven. Onder elk element vallen verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) te rangschikken. Keesstra benadrukt dat de vier elementen én de daaronder vallende SDG’s onderling sterk verbonden zijn en dat effecten op elkaar inwerken: “Richt je je in de transitie op slechts één element of SDG, dan mis je de essentie.”