Citizen Science-projecten

Burgers betrekken bij de wetenschap is om meerdere redenen van groot belang. Allereerst kunnen ze zo op actieve wijze worden meegenomen in kwesties die van invloed zijn op hun dagelijkse gezondheid en de kwaliteit van hun lokale omgeving. Daarnaast helpt het hen om meer inzicht te krijgen in hoe de wetenschap werkt en om zelf tot actie over te gaan. Tot slot kan het betrekken van burgers de wetenschap zelf verbeteren. Deze pagina bevat een overzicht van WUR-projecten op het gebied van Citizen Science.