Project

Climate and Development Knowledge Network

Het project verstrekt advies en ondersteunt landen die de broeikasgassen terugdringen en zich aanpassen aan klimaatverandering.