Nieuws

Conferentie “Insects to feed the world”

Gepubliceerd op
28 juni 2013

Eetbare insecten zijn een waardevolle bron van proteïnen en kunnen daarmee de conventionele productie van vlees aanvullen. Niet alleen zijn eetbare insecten geschikt voor menselijke consumptie, ook kunnen ze gebruikt worden als diervoeder. Dit staat centraal op de internationale conferentie “insects to feed the world” van 14 tot 17 mei 2014.

Insects to feed the world.png

Samenwerking FAO en Wageningen UR

De conferentie wordt gezamenlijk georganiseerd door de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties en Wageningen UR (University & Research Centre). De conferentie is het vervolg op aanbevelingen van de Expert Consultation Meeting tijdens Edible Insects in januari 2012 bij de FAO in Rome.

Ter voorbereiding op deze conferentie hebben de FAO en Wageningen UR een uitgebreid rapport samengesteld met daarin een kritische evaluatie van de beschikbare literatuur en data op het gebied van eetbare insecten: “Edible Insects: prospects of insects as food and feed”.

Conferentie

Tijdens de conferentie hopen we vertegenwoordigers van boerenorganisaties, besluitvormers van nationale en regionale overheden, multilaterale en bilaterale donororganisaties, investeringsmaatschappijen, universiteiten, onderzoeksinstituten en hulporganisaties in de voedsel- en diervoederindustrie samen te brengen. Om het potentieel van insecten als voedsel en diervoeder verder uit te nutten, is meer onderzoek, ontwikkeling en beleid nodig door stakeholders uit zowel de publieke als private sector.

Voor veel mensen over de hele wereld zijn insecten onderdeel van hun dagelijkse maaltijd. Tot nu toe heeft het onderwerp echter niet de aandacht gekregen die het verdient. Vooral de positieve economische-, sociale- en milieubijdrage die insectenvoedsel en insectenvoer kunnen leveren blijven onderbelicht. De conferentie “Insects to feed the World” kan daarin een keerpunt teweeg brengen. Het kan kaders en een routekaart bieden om een nieuwe voedsel- en voerindustrie te ontwikkelen om zo bij te dragen aan duurzame wereldwijde voedselzekerheid.

Meer informatie en registratie