Project

Coordination Mechanisms for Quality Improvement and Market Access in Ethiopian Potato Value Chains

Markttoegang voor kleine boeren in ontwikkelingslanden vereist vaak verbetering van de productkwaliteit. Als producten worden verhandeld in waardeketens, dan brengt de kwaliteitsverbetering coördinatie van activiteiten en besluiten van alle actoren in de keten met zich mee. Dus het verbeteren van de commercialisering van kleine boeren ' vereist bijvoorbeeld het maken van aanzienlijke investeringen in productietechnologieën, het gebruikmaken van marktgerichte rassen en tot vaststelling van goed functionerende input en output markten. Markten zijn een vorm van een instelling die voorziet in coördinerende functies. Vanuit het perspectief van de nieuwe institutionele economie (NIE), zijn er ook andere soorten instituties mogelijk (bijvoorbeeld contractteelt, producentenorganisaties , enz.) die economisch verkeer faciliteren.

Doel

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op kleine boeren om de productkwaliteit en de markttoegang te verbeteren door het analyseren van hun relatie met de upstream-en downstream-actoren en relevante informatie te genereren voor de ontwikkeling van duurzame waardeketens in de aardappelsector.

Meer informatie is te vinden op de UK-site.