Project

CROPS (Clever Robots for Crops)

In de land-, tuin- en bosbouw worden nog veel taken met de hand uitgevoerd, één daarvan is oogsten. Voor deze arbeidsintensieve klus zijn veel mensen nodig en dat heeft een aantal nadelen, zoals: hoge loonkosten, regelmatig inwerken van nieuwe medewerkers en huisvesting van arbeidskrachten uit het buitenland. Robotisering van onder andere oogstwerkzaamheden kan deze problemen oplossen: op termijn is oogsten met de robot goedkoper.

Daarnaast levert robotisering ook extra voordelen op als verbetering van de voedselveiligheid (minder contact mens-plant) en de mogelijkheid om 24 uur per dag te oogsten of het kasklimaat te veranderen (bijvoorbeeld hogere temperaturen die gunstig zijn voor planten maar minder aangenaam voor medewerkers). Robots zijn nu al in gebruik in sectoren waar gestandaardiseerde producten worden gemaakt, zoals de autobranche. In land-, tuin- en bosbouw zijn de omstandigheden anders: levende planten vormen een ongestructureerde en veranderlijke omgeving. In de tuinbouw zijn robots dan ook zeldzaam.

CROPS

Het EU-project CROPS (Clever Robots for Crops) wil verandering brengen in deze situatie. Veertien partners uit tien verschillende landen werken aan de ontwikkeling van robotica voor de land- en bosbouw. Het doel is de ontwikkeling van robots:

  • die hoogwaardige producten als glasgroente, appels en wijndruiven selectief kunnen oogsten;
  • die gericht spuiten in boomgaarden;
  • die gericht kunnen spuiten op aangetaste plantdelen;
  • die zware machines in de bosbouw goed kunnen aansturen over bodems met wisselende draagkracht en die obstakels kunnen ontwijken.

Wageningen UR Glastuinbouw is de coördinator van dit project en levert daarnaast inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling van een robot om paprika’s te oogsten, samen met Jentjens Machinetechniek, en het onderzoek naar de exploitatie en economische aspecten van de robot. De Nederlandse tuinbouwsector is ook actief betrokken bij CROPS. Zo levert het Productschap Tuinbouw een forse financiële bijdrage aan het onderzoek. Met de paprikatelers vindt regelmatig overleg plaats en zij stellen hun kassen ter beschikking voor praktijkproeven.

Onderzoek

Paprika’s oogsten

Voor de paprikaoogst ontwikkelt Wageningen UR (University & Research centre) robots die volledig in staat zijn om de medewerkers te vervangen. Dat betekent dat de robot in staat moet zijn:

  • de vrucht te herkennen in een ongestructureerde omgeving;
  • een rijpe paprika van een onrijpe te onderscheiden;
  • om zijn robotarm met mes zodanig te sturen dat hij een paprika oogst zonder vrucht, bladeren en stengel te beschadigen.

Resultaten

Dit onderdeel van het project CROPS heeft al een eerste resultaat opgeleverd: het is gelukt om een robot onderscheid te laten maken tussen vrucht, bladeren, steeltje en hoofdstengel.

Economische aspecten

De aanschaf van een robot is een forse investering. Telers willen dan ook vooraf bepalen of dit rendabel is. Hiervoor heeft Wageningen UR een tool ontwikkeld die alle relevante bedrijfseconomische aspecten van robotisering in kaart brengt.