Blended

Cursus Beheer openbare ruimte: tijd en schaal

Wil je op een slimme en strategische manier complexe beheeropgaven in de openbare ruimte aanpakken op verschillende schaalniveaus in ruimte en tijd? Dan is de cursus 'Beheer Openbare Ruimte: tijd en schaal' iets voor jou.

Deze cursus biedt een integrale benadering van operationeel, tactisch en strategisch beheer en richt zich op gebiedsontwikkeling en de transitie naar duurzame steden. Inclusief klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, smart mobility en long-term asset replacement. In de cursus werk je samen met collega-professionals en met masterstudenten, breng je een eigen casus in en is het groepswerk gericht op het toepassen van de nieuwe kennis en vaardigheden in een bestaand vraagstuk voor een opdrachtgever.

Organisator Wageningen Academy, Landscape Architecture and Spatial Planning
Datum

ma 12 februari 2024 tot vr 8 maart 2024

Duur 4 weken (80 uur)
Prijs € 2.295,00

Waarom deze cursus volgen?

In deze cursus ga je gedurende 4 weken aan de slag met complexe beheeropgaven in de openbare ruimte die spelen op verschillende schaalniveaus. Van ruimtelijk beleid tot planning en management. Je leert om de complexe uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen en integraal te benaderen. Het gaat hierbij niet om ‘kant-en-klare’ oplossingen, maar om het aanleren van een nieuwe werkwijze.

Na afloop:

 • Begrijp je het beheer van de openbare ruimte in de context van tijd, schaal en verschillende disciplines
 • Ben je in staat om bovengrondse en ondergrondse objecten en infrastructuren en hun levenscyclus vanuit systeem perspectief te analyserem
 • Kun je integrale oplossingen ontwerpen voor beheeruitdagingen die recht doen aan de complexiteit en bijbehorende onzekerheden
 • Kun je mogelijke oplossingen voor tijd en schaal in het beheer van de openbare ruimte beoordelen vanuit verschillende perspectieven
 • Ben je in staat om het theoretische perspectief van master studenten te integreren met je eigen praktijkkennis en ervaring in de context van tijd en schaal in het beheer van de openbare ruimte.

De cursus is onderdeel van het cursusprogramma Managing Public Space. Dit programma omvat drie complementaire cursussen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Meer weten? Neem deel aan één van onze online informatiesessies. Voor meer informatie zie: Programma Managing Public Space - WUR

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontworpen voor een mix van twee groepen:

 1. Professionals bekend met het beheer van de openbare ruimte, Bachelor-niveau door ervaring of opleiding;
 2. Master studenten met een achtergrond in planning of ontwerp.

Tijdens de cursus ga je in kleine groepen aan de slag waarin professionals en masterstudenten samenwerken aan complexe uitdagingen.

Deze cursus wordt gegeven in het Engels, de ervaring heeft ons geleerd dat de stof als Nederlandstalige uitstekend is te volgen. Wil je meer weten, neem dan contact op met de programmamanager Janine Quist.

Programma & onderwerpen

Cursusactiviteiten omvatten colleges en lezingen, oefeningen, discussie-opdrachten, groepswerk, en een intensieve workshop over een real world casus. Deze cursusactiviteiten vinden deels online en deels op campus/locatie plaats.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Operationeel, tactisch en strategisch management
 • Verschillende schaalniveaus, van buurt- en projectniveau tot regionaal
 • Levenscyclus management
 • Systeembenadering
 • Relaties tussen ondergrondse en bovengrondse systemen
 • Omgaan met onzekerheid, tijdelijk, flexibiliteit
 • Beoordelingskaders

Professionals doen parttime mee aan deze cursus, de laatste cursusweek omvat een fulltime programma. De verwachte studiebelasting is ongeveer 80 a 90 uur en omvat:

 • Zeven cursusdagen in de eerste drie weken van de cursus (op de campus en online)
 • De laatste week omvat een intensieve workshop waarin gewerkt wordt aan de real-world casus (hele week)
 • Slotpresentaties

Je kan het gedetailleerde programma downloaden.

Mixed classroom

In deze cursus werk je samen met andere professionals en masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief oplossen als bijvoorbeeld beheerder, planner of ontwerper. Je hebt anderen nodig om tot impactvolle oplossingen te komen: andere disciplines, praktijk, maar ook theorie. Dat noemen we transdisciplinariteit, het overstijgen van traditionele disciplines.

Dit kan lastig zijn, daarom ga je in deze cursus aan de slag met leerstof en groepsopdrachten. Via lessen en opdrachten leer je om vanuit verschillende perspectieven complexe opgaven te begrijpen en van daaruit integrale oplossingen te ontwerpen die recht doen aan de complexiteit en onzekerheden. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept. Benieuwd naar hun verhalen? Lees dit interview over hun ervaringen.

Microcredentials

Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een Microcredential. Microcredentials certificeren de leeruitkomsten van kortere onderwijsprogramma’s en geven een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen.

Deze cursus is ontwikkeld door experts van Wageningen University in samenwerking met de stichting Stichting Managing Public Space. De cursus is onderdeel van drie complementaire cursussen, die afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden, voor meer informatie zie: Programma Managing Public Space - WUR.