Cursus

Cursus Geld verdienen met varkensproductie

Wil je jouw kennis over de economische aspecten van de Nederlandse en internationale varkensproductie updaten of vergroten? En de kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo en rendement leren interpreteren en gebruiken? Daar is de cursus ‘Geld verdienen met varkensproductie’ bij uitstek geschikt voor!

Organisator Wageningen Academy
Datum

di 5 oktober 2021

Duur 1 dag
Format Op locatie
Credits Certificaat

Registratie deadline: 28 september 2021
Direct aanmelden of download de brochure.

Waarom deze cursus volgen?

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland en in buitenland te doorgronden. Kengetallen in de varkenshouderij kun je interpreteren en gebruiken. Je bent in staat deze kennis toe te passen in jouw dagelijkse werk doordat de wetenschappelijke kennis wordt overgedragen met een sterke link naar de praktijk.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor professionals uit de agrarische sector die hun economische kennis van de varkensproductie willen updaten of vergroten. Denk hierbij aan veevoerof staladviseurs, dierenartsen, medewerkers bij banken en accountantskantoren en andere erfbetreders, beleidsmedewerkers, onderzoekers en docenten. Ook varkenshouders en deelnemers die op andere gebieden in de keten werkzaam zijn en graag meer inzicht willen krijgen in de economische aspecten van varkensproductie zijn van harte welkom bij deze cursus.

Programma en onderwerpen

De onderwerpen van de cursus worden door verschillende specialisten ingeleid, waarbij gelegenheid zal zijn voor discussie. Tevens worden cijfermatige inzichten toegepast in een praktische casus. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het functioneren van de varkensproductieketen in Nederland
  • Cijfermatig inzicht in kengetallen van de varkenshouderij zoals kostprijs, voederconversie, voerwinst, saldo, rendement
  • De sterkten en zwakten van Nederlandse varkenshouders ten opzichte van andere landen en de impact van de Afrikaanse varkenspest
  • De voor- en nadelen van productie binnen marktconcepten
  • De werkwijze van banken bij kredietaanvragen
  • Inspelen op wensen vanuit de maatschappij zoals rondom het thema kringlooplandbouw

Cursusleider

Ing, R. (Robert) Hoste, Wageningen Economic Research.

Meer informatie & aanmelden

Schrijf je hier in voor de cursus Geld verdienen met varkensproductie of download eerst de brochure. Vragen? Neem contact op met de programmamanager Geurt Heimensen.