Op locatie

Cursus Pikgedrag bij leghennen

Wil je weten hoe gedragsproblemen, zoals verenpikken en kannibalisme bij leghennen beïnvloedt worden? Factoren zoals aanleg, strooisel, licht in de stal, groepsgrootte, zitstokken, bezetting, klimaat, uitloop, samenstelling en vorm van het voer zijn van invloed op het verenpikgedrag. En wil je weten hoe deze factoren samenhangen en gedragsproblemen voorkomen kunnen worden? De cursus pikgedrag bij leghennen is hier het uitgelezen programma voor.

Organisator Wageningen Academy
Duur 2 dagen
Prijs € 1.395,00

Deze cursus wordt in het voorjaar van 2022 weer verwacht.
Je kunt alvast interesse tonen.

Waarom deze cursus volgen?

Na afronding van de cursus:

 • Ben je je bewust van het multifactoriële karakter van pikgedrag (als probleem).
 • Heb je nieuwe kennis en actuele inzichten opgedaan welke je direct kunt toepassen.
 • Heb je samen met medecursisten en experts stilgestaan hoe we tot praktische en duurzame oplossingen voor de sector kunnen komen.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is ontwikkeld voor een brede doelgroep en is bedoeld voor professionals die hun kennis over het pikgedrag van leghennen willen actualiseren en verdiepen. Bijvoorbeeld pluimveehouders, dierenartsen en jonge academici.

Programma & onderwerpen

In deze tweedaagse cursus wordt er op een interactieve manier ingegaan op het pikgedrag van leghenne waarbij:

 • Je ter voorbereiding een eigen praktijkcasus uitwerkt en inbrengt.
 • Wetenschappelijke en praktijkkennis wordt gedeeld door experts.
 • Je in groepsverband met elkaar werkt aan een casus.
 • Een dagdeel van de cursus wordt besteed aan het bezoeken van een praktijklocatie.

De volgende onderwerpen komen voorbij:

 • Fokkerij en genetica
 • Huisvesting
 • Voeding
 • Gezondheid

Praktische informatie

€1395,- per persoon, inclusief materialen, lunch, koffie/thee/water.

Tussen de 16 en 24 deelnemers.

Op basis van aanwezigheid ontvang je na afloop een certificaat.

Blijf op de hoogte

Je kunt alvast interesse tonen in de volgende editie. Vragen? Neem contact op met Wageningen Academy.