Blended

Cursus Openbare ruimte en transities: planning, ontwerp en beheer


Heb je in je werk te maken met complexe transitieopgaven in de openbare ruimte en infrastructuur? Ben je bezig met integrale oplossingen voor klimaatadaptatie, energie, mobiliteit en circulariteit? In deze cursus vergroot je jouw kennis op het vlak van en de samenhang tussen planning, ontwerp en beheer in de openbare ruimte.

Schrijf je in voor deze cursus, ga aan de slag met jouw eigen casus en werk samen met masterstudenten aan een transitieopgave.

Organisator Wageningen Academy, Landscape Architecture and Spatial Planning
Duur 8 weken (80 uur)

Deze cursus staat niet open voor aanmelden.

Je kunt alvast interesse tonen.

Waarom deze cursus volgen?

Na afloop ben je in staat om de vraagstukken in de openbare ruimte vanuit verschillende invalshoeken te analyseren. Je maakt daarbij onderscheid tussen de rol van planning, ontwerp en beheer, de onderlinge samenhang en de kracht van een integrale aanpak.

Vanuit deze integrale aanpak ontwikkel je een oplossing voor een complex interdisciplinair vraagstuk in de openbare ruimte. Daaruit blijkt dat je in staat bent om theoretische perspectieven en praktische kennis en ervaring te integreren.

De cursus is onderdeel van het cursusprogramma Managing Public Space. Dit programma omvat drie complementaire cursussen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Meer weten? Neem deel aan één van onze online informatiesessies. Voor meer informatie zie: Programma Managing Public Space - WUR

Het vak verbreedt en verfrist je blik, met name door de combinatie van studenten en professionals. Het geeft een integrale en multidisciplinaire aanpak om naar een probleem te kijken: in de huidige tijd een vereiste om goed mee te komen.
Frank van Delft, Business Developer bij landschapsontwikkelingsbureau HOEK

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is ontworpen voor een mix van twee groepen:

1.Professionals bekend met het beheer van de openbare ruimte, Bachelor-niveau door ervaring of opleiding

2. Masterstudenten met een achtergrond in planning of ontwerp.

Tijdens de cursus ga je in kleine groepen aan de slag waarin professionals en masterstudenten samenwerken aan complexe uitdagingen.

Deze cursus wordt gegeven in het Engels, de ervaring heeft ons geleerd dat de stof als Nederlandstalige uitstekend is te volgen. Wil je meer weten, neem dan contact op met de programmamanager Janine Quist.

Programma & onderwerpen

In deze cursus ga je gedurende 8 weken aan de slag met de openbare ruimte en transities daarin. Cursusactiviteiten omvatten colleges en lezingen, oefeningen, discussie-opdrachten, groepswerk, en een intensieve workshop over een real world casus. Deze cursusactiviteiten vinden deels online en deels op campus/locatie plaats.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Stedelijke planning, ontwerp en beheer
  • Transities zoals klimaatadaptatie, mobiliteit, circulariteit en de energietransitie
  • Integrale benadering
  • Interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking

De verwachte studiebelasting is ongeveer 80 a 90 uur en omvat:

  • Cursusmiddagen op maandag en donderdag (op de campus en online)
  • Een excursie naar de ‘real-world casus’ (hierbij wordt gezocht naar een centraal gelegen en goed bereikbare locatie)
  • Een intensieve workshop waarin gewerkt wordt aan de real-world casus (hele week)
  • Slotpresentaties op locatie

Je kan het gedetailleerde programma downloaden.

Mixed classroom

In deze cursus werk je samen met andere professionals en masterstudenten vanuit verschillende disciplines. Complexe uitdagingen in de openbare ruimte kun je niet alleen vanuit je eigen perspectief oplossen als bijvoorbeeld beheerder, planner of ontwerper. Je hebt anderen nodig om tot impactvolle oplossingen te komen: andere disciplines, praktijk, maar ook theorie. Dat noemen we transdisciplinariteit, het overstijgen van traditionele disciplines.

Dit kan lastig zijn, daarom ga je in deze cursus aan de slag met leerstof en groepsopdrachten. Via lessen en opdrachten leer je om vanuit verschillende perspectieven complexe opgaven te begrijpen en van daaruit integrale oplossingen te ontwerpen die recht doen aan de complexiteit en onzekerheden. Oud-deelnemers zijn enthousiast over dit concept. Benieuwd naar hun verhalen? Lees dit interview over hun ervaringen.

Microcredentials

Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je Microcredentials. Microcredentials certificeren de leeruitkomsten van kortere onderwijsprogramma’s en geven een kwaliteitskeurmerk aan deze cursussen.

Deze cursus is ontwikkeld door experts van Wageningen University in samenwerking met de stichting Stichting Managing Public Space. De cursus is onderdeel van drie complementaire cursussen, die afzonderlijk en in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden, voor meer informatie zie: Programma Managing Public Space - WUR.

Blijf op de hoogte