Datamanagement

Een keten die consumenten precies die voedingsmiddelen levert waar zij behoefte aan hebben - op het juiste moment en in de gewenste hoeveelheid - voorkomt voedselverspilling. Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt of zo’n personalized keten haalbaar is met een slimme koppeling tussen gegevens uit diverse bronnen – zoals Apps op de smartphone en sensoren in de koelkast.