Interview

De bewoners van Radix Nova, deel 4: Rogier Schulte en Lizzy Freed

Pal achter Radix ligt een nieuw gebouw: Radix Nova. Vier leerstoelgroepen verhuisden er tijdens de pandemie in alle stilte naartoe. In deze serie artikelen praten we met de nieuwe bewoners. Vandaag is de leerstoelgroep Farming Systems Ecology aan de beurt van leerstoelhouder Rogier Schulte en projectmanager Lizzy Freed. “De ‘ziekenhuisgang’ was onze grootste angst.”

"Hybride werken past bij ons"

Nee, Rogier Schulte en zijn collega’s stonden niet te springen toen hun leerstoelgroep op de nominatie stond naar Radix Nova te verhuizen. “We waren niet principieel tegen”, verduidelijkt Rogier. “We begrepen dat er ruimte gemaakt moet worden in Radix en dat de groepen zonder laboratoria het eenvoudigst te verhuizen zijn. Onze grootste angst was dat we in een gebouw met een ziekenhuisgang zouden komen, grenzend aan kamers met gesloten deuren.”

Volledig opnieuw ontworpen

Goede gesprekken met de andere beoogde bewoners van Radix Nova volgden. Met als uitkomst een compleet herontwerp van de afdeling. Zo laat de grote open werkruimte, het epicentrum van de afdeling, zich het best vergelijken met een vestiging van Starbucks. Er is een vergaderruimte die volledig geëquipeerd is voor hybride overleggen met mensen overal ter wereld. De loungeruimte is bij uitstek geschikt om even als team de koppen bij elkaar te steken. De collega’s die geconcentreerd werk willen doen, vinden een clean desk in een van de teamkamers.

“We hebben met de hele groep nagedacht over hoe we de afdeling zo kunnen inrichten dat aan iedere behoefte voldoet, licht Lizzy toe: “Zelf werk ik deels in Nederland, deels in de VS waar ik vandaan kom. Als ik hier ben, is het voor mij het prettigst om veel op kantoor te zijn. Terwijl veel Nederlandse collega’s het liefst veel thuis werken en een keer per week voor overleg naar Radix Nova komen.”

Rogier Schulte, foto Guy Ackermans
Rogier Schulte, foto Guy Ackermans

Internationaal werkveld

Farming Systems Ecology is daarmee pionier op de campus en heeft als officiële pilotafdeling ook de ruimte om buiten de lijntjes te experimenteren met een nieuw werkconcept. Het sluit mooi aan bij het internationale werkveld van de groep, die is gespecialiseerd in radicaal herontwerp van landbouw- en voedselsystemen overal ter wereld. De groep ontwerpt toekomstige landbouwsystemen en werken vervolgens terug: wat moeten we nu doen om straks in 2030 daar te komen? Hiervoor ontwerpt de groep modellen voor alle schaalniveaus, van het veld- en boerderijniveau tot het Circular Food System Model van Hannah van Zanten en haar team. Dit laatste model is in 2022 bekroond met een prestigieuze onderzoeksprijs in de VS. Het brengt in kaart hoe je plantaardige en dierlijke eiwitten kunt combineren in een voedzaam dieet dat binnen de draagkracht van onze planeet past.

Lighthouse farms

De modellen zijn gebaseerd op actuele voorbeelden van boerderijen over de hele wereld die zichzelf al opnieuw hebben uitgevonden. Rogier: “Die noemen we lighthouse farms omdat ze het pad naar de toekomst verlichten. Van een circulair en bijna industrieel agropark in Letland en een kleinschalige boerderij in Indonesië tot een boerderij voor biologische strokenteelt in de Flevopolder. Samen vormen deze boerderijen een wereldwijd netwerk.”

Dit netwerk trekt steeds meer belangstelling én financiering, stelt Lizzy. “In vier EU-projecten werken we aan nieuwe lighthouse farms in Europa. En samen met Deloitte zijn we partner in het initiatief 100 Million Farmers van het World Economic Forum. Dit platform helpt boeren overal ter wereld de transitie te maken naar een toekomstbestendige landbouw. Een gigantisch project waarin we nauw samenwerken met andere groepen binnen de WUR. Wij brengen al deze Wageningse kennis naar bij elkaar.”

Jureren via Zoom

Het nieuwe hybride werkconcept past de groep als een oude jas, ziet Lizzy: “Het sluit aan op we willen werken. We bouwen aan regionale hubs in verschillende delen van de wereld, zodat we daar vaker in dezelfde tijdzone met partners kunnen overleggen. Want je moet elkaar blijven zien. Tegelijkertijd brengt de online omgeving ons razendsnel in verbinding met mensen overal ter wereld.”

Zo was Rogier onlangs als jurylid via Zoom aanwezig bij een lokale boerderijcompetitie op een Indonesisch rijstveld. “Dankzij de bandbreedten van tegenwoordig was er geen enkele vertraging in de verbinding. Zonder COVID-19 had ik er nu niet op die manier bij kunnen zijn. Ga eens na wat dit betekent voor de CO2-voetafdruk en voor onze agenda’s, nu we veel minder vaak hoeven te reizen.”

De aanvankelijke scepsis over Radix Nova heeft allang plaatsgemaakt voor tevredenheid. Lizzy en Rogier zijn dik tevreden met het herontwerp van hun afdeling. Valt er dan niets meer te wensen? Toch wel: “Een goede toegang tot het Radix-hoofdgebouw ontbreekt nog. Die loopt nu door de postkamer, tenzij je helemaal om het gebouw loopt.

Radix Nova is daarnaast niet geschikt om gasten te ontvangen, ook al omdat een grote vergaderruimte ontbreekt, meent Lizzy: “We hebben inmiddels geleerd om daar omheen te werken en af te spreken in bijvoorbeeld Impulse. Maar verder zijn we blij met onze Starbucks-achtige werkomgeving.”