Project

Delta Alliance

Delta Alliance is een wereldwijd platform van deltagebieden met als doel om de kwetsbaarheid van delta's te verlagen en de veerkracht te verbeteren door het uitwisselen van bestaande kennis, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis en deze kennis toegankelijk te maken voor beleidsmakers en bedrijfsleven.

Delta Alliance brengt partijen als kennisinstellingen, overheden, NGO's, adviesbureaus en het bedrijfsleven bij elkaar om op een geïntegreerde wijze de problemen het hoofd te bieden en aan een duurzame ontwikkeling te werken.

Delta's zijn door de eeuwen heen hotspots van sociaal-economische ontwikkeling geweest, met vaak intensieve landbouwkundige productie, belangrijke infrastructuur, industriële activiteiten en grote urbane centra. Tegelijkertijd kennen veel delta's door hun ligging op de grens van land en water rijke ecosystemen en een hoge biodiversiteit. Diezelfde delta's staan thans voor gigantische uitdagingen als gevolg van bevolkingsgroei, verstedelijking, klimaatverandering, zeespiegelstijging, een toename van meteorologische en hydrologische extremen, verzilting, bodemdaling en dergelijke.

Aangesloten deltanetwerken

Er zijn momenteel achttien deltanetwerken aangesloten bij de Delta Alliance: Nederland (Rijn-Maasdelta), Spanje (Ebrodelta), Vietnam (Mekongdelta), Indonesië (Ciliwung- en Mahakam-delta's), Taiwan (Keelung-Lenyeng-Choshuichi-Gaoping-delta), Californië (California Bay and Sacramento-San Joaquin-delta), Louisiana (Mississippi delta), Egypte (Nijldelta), Ghana (Voltadelta), Kenia (Tanadelta), Mozambique (Zambezidelta), Bangladesh (Ganges-Brahmaputra-Meghnadelta), China (Yangtzedelta en Gele Rivierdelta), Myanmar (Ayeyarwady-delta), Brazilië (Pantanal binnendelta) en Argentinië (Parana-delta).

Meer informatie over de Delta Alliance: www.delta-alliance.org

49d38cf3-a515-47d5-805f-853403a78292_Delta Alliance_06d409aa_530x232.gif.png