Project

Demand-driven horticulture training in Kenya

Ontwikkeling en verbetering van vraaggestuurde training op tuinbouwgebied in Kenia om effectief bij te dragen aan de commercialisering, met inbegrip van waardetoevoeging, kwaliteitsverbetering en voorlichtingsdiensten (Landbouw).

Meer informatie is te vinden op de UK site.