Project

Development of new institutional frameworks for bridging the gap between government devolution and community based institutions for integrated natural resource management: a Pakistani case study

Dit project gaat over de interactie tussen politie-ecologische en post-structuralistische interpretaties van actor-structuur verhoudingen. Uiteenlopende vertogen over hoe bepaalde fenomenen en processen geïnterpreteerd worden door tal van actoren worden hiermee geanalyseerd.

De verhoudingen tussen maatschappij en natuur zijn zeer dynamisch en brengen conflicten met zich mee tussen actoren op verchillende organisatorische en culturele terreinen die soms een diep gewortelde geschiedenis hebben. Het bos krijgt vorm naar gelang netwerken tussen actoren zich ontplooien, waarbij een kaleidoscoop van rechten, claims en sociale relaties de toekoms van het bos in een dorp bepaalt.