Apparatuur

DIDSON - Akoestische beelden

De DIDSON (Dual frequency IDentfication SONar) is een hoge resolutie sonar die geluid gebruikt om akoestische beelden mee te maken met veel meer detail dan de conventionele sonars. Zo kan het gedrag van vissen op kleine schaal geobserveerd worden, zonder ze daarbij te verstoren of hun gedrag te beïnvloeden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Film: Didson beeld van leven rondom een windmolen op zee

De DIDSON zendt een hoog frequentiegeluid (1.8 MHz of 1.1 MHz) uit waarmee een 3D-beeld wordt gecreëerd. Hoe hoger de frequentie, hoe scherper het beeld.

DIDSON in gebruik bij een visweringssyteem (stoboscooplampen) bij gemaal IJmuiden
DIDSON in gebruik bij een visweringssyteem (stoboscooplampen) bij gemaal IJmuiden

De afstand (1-30 meter) waarop gemeten kan worden is afhankelijk van de frequentie van het geluid dat wordt uitgezonden. Het geluid wordt omgezet in een 3D-videobeeld. In de geproduceerde video’s kan de lengte van individuele vissen worden opgemeten, de positie in de waterkolom en het volume van het geobserveerde water kan worden bepaald om eventuele visdichtheden te bepalen.

Met de DIDSON bestaat de mogelijkheid beelden te maken van visgedrag nabij bijvoorbeeld sluizen, turbines of visnetten in troebel water of zelf ’s nachts.

Bij vissen met goed onderscheidende contouren zoals bijvoorbeeld de paling, snoek, meerval of brasem kan een soortindicatie worden gedaan.Door te filmen op basis van geluid is deze techniek niet afhankelijk van zicht in het water of van (zon) licht en kunnen vissen worden geobserveerd in troebel en donker water.

De DIDSON kan als “stand alone unit” worden gebruikt, waarbij de beelden worden geprojecteerd in een special duikmasker voorzien van kleine beeldschermpjes in de glazen. Het apparaat werkt op batterijen, maar kan ook worden aangesloten op het elektriciteitsnet, zodat over langere periode opnamen gemaakt kunnen worden. De DIDSON wordt dan met een 30 meter kabel aangesloten op een computer en kunnen bereik, aan- en uitzetten van opnamen etc. gestuurd kunnen worden. Analyse van de beelden wordt gedaan met speciaal ontwikkelde software. De DIDSON werkt tot een diepte van 100 meter.

Waarom de DIDSON en wat kan er gemeten worden?

  • Lokaal en individueel visgedrag rondom objecten (kunstwerken, gemalen, WKC’s, visafweersystemen, visgeleidingsystemen etc.) zonder de vis te verstoren
  • Relatief makkelijke methode voor kwalitatieve en kwantitatieve studies
  • Lengte van vissen (cm) en dichtheid van vis in het water kan worden bepaald
  • Soortindicatie op beperkt niveau (op basis van typisch visgedrag en contouren zoals bijvoorbeeld aal, snoek, meerval, brasem etc.)

Beeldinterpretatie DIDSON

De DIDSON kan van een horizontale tot een verticale positie gehouden worden. De beelden die de DIDSON creëert is afhankelijk van deze positie. Het beeld dat door de DIDSON gemaakt wordt, is altijd 90 graden gedraaid ten opzichte van de richting dat de DIDSON gehouden wordt.

Met een horizontale positie is de richting van de DIDSON naar voren, maar wordt een beeld gecreëerd alsof het lijkt of de kijker van bovenaf het water inkijkt. Je ziet de vissen vanaf boven op de rug.

Met een diagonale positie wordt de DIDSON schuin in het water gehouden. Bij de beelden echter lijkt het alsof de kijker van het wateroppervlak schuin het water inkijkt.

Met een verticale positie van de DIDSON, dus naar beneden gericht, worden beelden gemaakt waarbij recht tegen de vissen of objecten aangekeken wordt. De breedte van het beeld is echter smaller dan bij een diagonale positie, waardoor vissen sneller uit beeld zullen verdwijnen.

Afbeeldingen: De richting van de DIDSON en het bereik (lichtblauwe bundel). Het oog toont de richting dat naar de beelden gekeken moet worden. Hoe de beelden uiteindelijk eruit zien staat aangegeven in de vierkante vakken.

didsonhorizontaal300.jpg
didsondiagonaal300.jpg
didsonverticaal300.jpg