Project

DROUGHT-R&SPI - Fostering European Drought Research and Science-Policy Interfacing

Het project DROUGHT-R&SPI beoogt de kwetsbaarheid van Europa voor droogte (als gevolg van opwarming) te beperken via zes case studies, met verschillend schaalniveau en in verschillende klimatologische regio's.

droughtrspi.jpg

In dit project gaat het niet alleen om fysieke, ruimtelijke aspecten, maar ook om sociaal-economische, culturele en wettelijke aspecten. Via 'science-policy interfacing' en diverse fora zal het onderzoek vanaf de start van het project in het beleid worden geïntegreerd. Door een beter begrip van (de oorzaken en gevolgen) van droogte uit het verleden kunnen problemen in de toekomst beter worden voorkomen.

Resultaat

Het project moet resulteren in een innovatieve methode voor vroegtijdige waarschuwing tegen droogte op pan-Europese schaal.

Meer informatie