Project

Dunonderzoek in appel en peer

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor het toepassen van machinaal dunnen bij biologische appel- en perenbomen. Het gaat dan vooral om de intensiteit van machinaal dunnen, het stadium (knop of bloem) waarin dit gebeurt en de effecten ervan op blad- of takschade en op de vruchtkwaliteit.

Het onderzoek is bedoeld om het langetermijndoel van oogstzekerheid in de biologische fruitteelt dichterbij te brengen.

Oplossing tot nu toe is handmatig dunnen bij overmatige bloei of niet dunnen. Handmatig dunnen is arbeidsintensief en daardoor relatief duur. Niet dunnen kan leiden tot teveel kleine vruchten met een slechte kwaliteit en het jaar erop tot te weinig vruchten.

Een constantere productie van een goede kwaliteit appels en peren is belangrijk voor het rendement van biologische appel- en perenbedrijven. Deze hebben vaak kleinere arealen dan gangbare fruitteeltbedrijven.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten in 2011 zullen bestaan uit voortzetting van het dunonderzoek (in veldproeven) bij appel en peer. (bloeiwaarnemingen) Ook zal gewerkt woren aan het eindverslag. Daarnaast zal onderzoek gedaan worden naar gebruik van de dunmachine Tree Darwin/Bonner type bij appel in knopstadium.

Resultaten

Beoogde resultaten zijn nieuwe niet-chemische en effectieve dunmethoden voor biologische appel- en perentelers. Ook leidt het onderzoek tot bedrijfssystemen met kwaliteitsproducten en een hogere oogstzekerheid.

Publicaties