Duursche Waarden

Provincie Overijssel
Ligging 3 km ten noorden van Olst
Coordinaten 204.0 / 487.4
Hoogte tov NAP +1.9 tot +8.5 m
Oppervlakte 111.9 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1997
FGR Rivierengebied
Fysiotoop laag- en hooggelegen uiterwaard-vlakten en tichelrestruggen, lage oeverwallen en stroomruggen
PNV Schietwilgenbos

Het bosreservaat Duursche Waarden ligt op de oostelijke oever van de IJssel. Het ligt in een door de IJssel afgesneden deel van een kronkelwaard. Een deel van het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders en IJslandse ponies, die dichtgroei van de uiterwaard moeten voorkomen.

Het gebied bestaat afwisselend uit open grasland, ooibos, struikages en een strang die benedenloops in contact staat met de rivier.

Het boscomplex van 24 ha, het zogenaamde Koreabos, bestaat uit verschillende wilgensoorten, vooral katwilg en schietwilg. In de ondergroei domineert brandnetel. Buiten het bos komen van de wilgensoorten vooral katwilg en amandelwilg voor, veelal opgeslagen na het opstarten van het natuurontwikkelingsplan. Veel bomen zijn al zo hoog dat ze al buiten bereik van de grazers zijn gekomen.

Sporen van hardhoutooibos komen in het noordwesten van het bosreservaat voor, waar op de oever enkele gewone essen zijn geplant en ook zomereiken voorkomen. Omdat hier weinig wordt begraasd, is verdere ontwikkeling van het hardhoutooibos te verwachten. Es komt ook op enkele andere plaatsen binnen het bosreservaat voor.

In het open gebied vindt ondanks de begrazing sterke uitbreiding van voornamelijk eenstijlige meidoorn plaats.

zie ook: www.staatsbosbeheer.nl  >>natuurgebieden>>

Kaart