Project

Duurzaam gebruik van Arctische hulpbronnen

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in het afgelegen Arctische mariene milieu groeit en diversifieert snel. De Arctic mist echter een effectief milieu-governance systeem om om te gaan met het huidige en toekomstige gebruik en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

De extraterritorialiteit en diversiteit van het gebruik van hulpbronnen bemoeilijken governance processen in het Noordpoolgebied. Het gebruik van hulpbronnen wordt gedreven en bestuurd door netwerken van actoren uit natiestaten en niet-natiestaten, die een grote diversiteit aan milieu-instanties vertegenwoordigen (bijv. staat, markt, ethiek, wetenschap) op lokaal, nationaal en transnationaal niveau.

Doordat de rechtsstaat en nationale overheden een beperkte macht kunnen uitoefenen in het Noordpoolgebied, worden nieuwe governance-regelingen ontwikkeld om het transnationale Arctische mariene milieu te beschermen. Informatieve governance-processen kunnen een interessant alternatief vormen om het vacuüm van natiestaat governance te vullen.

De rol van informatie in het bestuur van (toekomstige) exploitatie in het Noordpoolgebied zoals het boren naar olie en aardgas is in de Russische Arctic slechts met mate onderzocht. Activiteiten die niet gericht zijn op het exploiteren van hulpbronnen krijgen relatief weinig aandacht, ondanks hun groeiende economische betekenis. Toerisme in het bijzonder is een snel groeiende industrie, die van vitaal belang is voor de diversificatie in economische ontwikkeling en het bevorderen van natuurbehoud in afgelegen delen van het Noordpoolgebied.

Een comparatieve studie van informatieve governance systemen voor verschillende vormen van exploitatie van hulpbronnen in de Arctic kan een waardevol inzicht geven in de rol van informatie in het bestuur van het gebruik van hulpbronnen in de Arctische regio (bijvoorbeeld observatie systemen, ruimtelijke ordening, beschermde gebieden, risk management), de potentiële toekomstige risico's voor, en conflicten tussen, sectoren, en de uiteenlopende belangen van nationale en transnationale autoriteiten.

Resultaten

Dit project heeft tot doel om een analyse te doen van het gebruik van informatie in de governance & management van natuurlijke hulpbronnen in het Noordpoolgebied. Specifieke aandacht wordt gegeven aan twee verschillende soorten gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met gebruik van verschillende ecosysteemdiensten: olie-en gaswinning en cruisetoerisme. De regionale focus ligt op de Russische kant van de Barentszzee, waar zowel cruise toerisme als olie-en gaswinning zich snel ontwikkelen in combinatie met de afwezigheid van efficiënte regelgeving.