Duurzaamheidsanalyse

Hoe duurzaam biomassa is kan worden bepaald aan de hand van criteria die zijn vastgelegd in officiële normen. Dit kunnen verplichte normen zijn (zoals de EU Renewable Energy Directive) maar ook vrijwillige markt-gedreven normen zoals de Nederlandse NTA 8080 norm.

Ervaring met duurzaamheidsanalyses

Wageningen Food & Biobased Research heeft brede ervaring met allerlei analyses op het gebied van duurzaamheid van biomassa. Food & Biobased Research maakt integrale duurzaamheidsanalyses en kan verschillende ketenconfiguraties (bijvoorbeeld ten aanzien van de broeikasgasbalans) doorrekenen. Daarnaast stellen we richtlijnen op voor oogst en effecten op biodiversiteit en milieu. Ook kunnen we een bredere analyse maken zoals een LCA. Op basis van het gebruik van agrarische reststromen (stro, riet en geteelde biomassa (switchgrass)) heeft Wageningen Food & Biobased Research het  ILUC free biomass concept ontwikkeld.

Beleid en investeringen

Een meer duurzame economie is een belangrijke drijfveer voor de biobased economy. Goed inzicht in de vraag of randvoorwaarden van duurzaamheid gehaald worden is voor overheden en bedrijven een belangrijk onderwerp bij het bepalen van beleid of investeringsbeslissingen.

Beleidsondersteunende studies

Naast specifieke duurzaamheidsanalyses heeft Wageningen Food & Biobased Research ook ervaring met het maken van beleidsondersteunende studies. In verschillende beleidsondersteunende studies is onderzoek gedaan naar de meest duurzame optie voor het gebruik van verschillende soorten biomassa. Chemicaliƫn, biobrandstoffen en materialen zijn met elkaar vergeleken en er is een duurzaamheidsanalyse gemaakt van de toepassing van biomassa voor deze producten. Chemicaliƫn en materialen kwamen zo als de meest duurzame optie naar voren.

Projecten

Publicaties