Duurzame behandelmethode CATT

Wageningen UR heeft een methode ontwikkeld waarmee plantaardige producten ‘plaagvrij’ gemaakt kunnen worden. De duurzame behandelmethode CATT wordt al jaren met succes ingezet tegen quarantaine insecten op aardbeiplanten.

CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) is ontwikkeld door twee onderdelen van Wageningen UR: Food & Biobased Research en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Het principe van CATT is dat planten in een gasdichte cel een bepaalde periode een behandeling ondergaan. Die behandeling bestaat uit een combinatie van een verhoogde temperatuur en specifieke luchtcondities, zoals de concentraties zuurstof en koolstofdioxide in de lucht. Ook randvoorwaarden als bevochtiging en verpakking kunnen onderdeel van het recept zijn. Behalve dat CATT geschikt is als methode om plantaardig materiaal plaagvrij te maken, wordt ze ook ingezet als quarantainebehandeling bij import en export.

Werking CATT

De samenstelling van de receptuur bepaalt de werking van de behandelmethode. Voordat CATT regulier toegepast kan worden, is onderzoek nodig naar het insect en het plantmateriaal. Via het kweken van insecten in alle stadia onderzoeken wij de gevoeligheid van een insect in een bepaald stadium op de behandeling. Daarnaast kijken we hoe een CATT-behandeling wordt verdragen door plantmateriaal van verschillende rassen, herkomst en kwaliteit. Hiervoor kweken we planten na behandeling op of bepalen we het uitstalleven van vruchten na behandeling.

Binnen Food & Biobased Research hebben we veel kennis in huis over de kwaliteit van verse producten vanaf het moment van oogst tot aan consumptie. We weten ook hoe technologie naar de markt gebracht kan worden. Voor diepgaande kennis van insecten en nematoden werken Food & Biobased Research samen met entomologen en nematologen uit andere instituten van Wageningen UR. Die combinatie zorgt ervoor dat we snel goede oplossingen kunnen ontwikkelen.

Alternatief voor methylbromide

Methylbromide is in Europa verboden. Vermeerderingsbedrijven zetten CATT vooral in als alternatief voor methylbromide. CATT is een duurzaam, niet-chemisch alternatief dat zonder wettelijke beperking ingezet kan worden. Kwekers van aardbeiplanten passen CATT al jaren toe om de zeer schadelijke aardbeimijt af te doden.

Sinds eind 2012 wordt de methode in aangepaste vorm effectief ingezet tegen twee andere ongewenste nematoden: het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en het wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla. Worden deze nematoden bij keuring aangetroffen, dan leidt dit tot verplichte vernietiging van een partij. Met CATT is het mogelijk tegelijkertijd de aarbeimijt én de schadelijke nematoden bestrijden. Voor vermeerderingsbedrijven biedt de methode hierdoor grote meerwaarde.

Lopend onderzoek

Wageningen UR heeft aangetoond dat CATT, naast aardbeimijt, ook effectief is bij andere plaag-plantcombinaties. Insecten zoals de Western flower thrips, witte vliegen, tomatenmineermotten en tijgermuggen, lijken met CATT goed bestreden te kunnen worden. Ook voor tulpengalmijten en de quarantaine-nematode chitwoodi, die soms in pootaardappelen aangetroffen wordt, lijkt er goed perspectief te zijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat CATT in uw situatie zou kunnen betekenen en wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij lopend of nieuw op te zetten onderzoek.