Project

Duurzame pangasius

De teelt van pangasius in Vietnam is niet altijd even duurzaam. Het afvalwater van de kweekvijvers, die aardig wat mest produceren, kan tot milieuproblemen leiden in de rivier de Mekong.

Wageningen Aquaculture zoekt, samen met Nederlandse en buitenlandse partners, naar oplossingen. Het kijkt of de samenstelling van het voer en de inrichting van de vijvers is te veranderen.

De laatste vijftien jaar is de teelt van pangasius sterk gegroeid in Vietnam. Produceerde het land in 2002 nog honderdduizend ton per jaar, nu 1,3 miljoen ton. Dat evenaart al bijna de wereldwijde zalmproductie. De pangasiusteelt is geconcentreerd in één gebied in de Mekong-delta en is naast een belangrijke bron van inkomsten ook een belangrijke bron van zorg: de vijvers produceren veel mest die uiteindelijk in de rivier de Mekong terechtkomt.

Niet alleen buiten de vijvers, maar ook ín de vijvers zorgt de mest voor problemen. De mest  vermindert de waterkwaliteit  (laag zuurstofgehalte, veel ammonia) en daarmee de conditie van de vis, zo denken de onderzoekers van dit project. Het type voer is hiervan de aanstichter. Dat bevat weinig vet en nutriënten en veel plantaardige koolhydraten en vezels waardoor de vissen een wolk van kleine organische deeltjes afscheiden die het water vertroebelt.

Een verbetering van de samenstelling van het voer is daarom het eerste aandachtspunt in dit onderzoek. Kan dat wellicht nutriëntenrijker, vetter en armer aan vezels en koolhydraten waardoor de vissen grotere en compactere partikels afscheiden die gemakkelijk uit het water zijn te halen? Een tweede aandachtspunt is de inrichting van de vijver. De onderzoekers denken dat met behulp van elementen uit recirculatiesystemen de organische belasting van het water kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de vijver op te delen in een deel waar de vissen leven en een deel waar de compactere mest snel kan bezinken. Deze mest gaat dan niet terug naar de Mekong maar kunnen de pangasiustelers verkopen aan boeren of gebruiken voor de productie van biogas.