Project

E-learning programma voor naleven vereisten hokverrijking en staart couperen

Dit onderzoeksproject heeft als doel een e-learningprogramma te maken, waardoor medewerkers van de nVWA beter geïnformeerd zijn over van de wetenschappelijke achtergronden van (de regels omtrent) afleidingsmateriaal en staartcouperen bij varkens.