e-Newsletter Kust & Zee Wageningen UR - juni 2015

Nieuws

e-Newsletter Kust & Zee Wageningen UR - juni 2015

Gepubliceerd op
24 juni 2015

In deze nieuwsbrief e-News Kust & Zee: Poep-onderzoek Grote Sterns, Tammo Bult president EFARO, Aquacultuur in Ghana, Visstand in de Waddenzee, Jaarrond zeewieren telen, Nieuw overzicht Plastic afval, Model voor nanoplastic in water, Weerbare dijken door rijk grasland.

De nieuwsbrief Kust & Zee bevat ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van duurzaam beheer, gebruik en exploitatie van kust en zee vanuit Wageningen UR. De nieuwsbrief is gratis en het staat u vrij deze door te sturen naar mogelijk geïnteresseerden uit uw werkveld. Iedereen kan zich aanmelden en deze nieuwsbrief automatisch ontvangen.

┬╗ Aanmelden en eerdere edities

Onderwerpen in deze editie:

  • Poep laat zien wat Grote Sterns eten
  • Tammo Bult benoemd tot president van EFARO
  •  Knelpunten en kansen voor aquacultuur in Ghana 
  • Met zeesla-teelt mogelijk jaarrond zeewieren telen op Noordzee?
  • Nieuw overzicht van de effecten van plastic afval op dierenleven in zee
  • 's Werelds eerste model voor nanodeeltjes in oppervlaktewateren 
  • Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maakt dijken weerbaarder