Project

EarlyWarning - Generic Early Warning Signals for Critical Transitions

Plotselinge omslagen in complexe systemen zoals het klimaat, de financiële sector, ecosystemen en zelfs het menselijk lichaam kunnen verrassend genoeg worden voorafgegaan door vergelijkbare waarschuwingssignalen. Het voorspellen van dergelijke overgangen is belangrijk, maar was tot nog toe lastig.