Project

EAU4Food - EU en AU verbeteren voedselproductie in geïrrigeerde landbouw in Afrika

Verhogen van de voedselproductie op bedrijfsniveau in geïrrigeerde gebieden in Afrika door de ontwikkeling van innovaties met behulp van een transdisciplinaire aanpak in alle relevante disciplines, zoals biofysica, economie, sociologie en landbouwkunde.

Doel

eau4food_logo.jpg

EAU4Food wil de enorme uitdagingen oppakken waarmee de Afrikaanse landbouw vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Ondanks talrijke pogingen is de landbouwproductiviteit in de afgelopen jaren slechts licht toegenomen en kan het de bevolkingsgroei niet bijhouden. In de komende jaren zal irrigatie belangrijker worden, maar tegelijkertijd staat de beschikbaarheid van zoet water en duurzaam gebruik van bodembronnen onder toenemende druk. Daarom is een nieuwe aanpak nodig om de voedselproductie in geïrrigeerde gebieden in Afrika te verhogen en daarbij tegelijkertijd te zorgen voor een gezonde en snel herstellend milieu.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website EAU4Food.