Project

ECOBAS - Eco-engineered coastal defence integrated with sustainable aquatic food production

De aanleg van oesterriffen voor de kust van Bangladesh zorgt voor een betere bescherming tegen kusterosie en overstromingen. Bovendien zijn de oesters voor de lokale bevolking een duurzame bron van voedsel en inkomen. In dit project worden plannen gemaakt om het ontwerp van de riffen te verbeteren en om het beheer ervan te reguleren.